За нас

ДГС “Плевен” носи името на областният център гр.Плевен, където се намира седалището му.
То граничи: на север с Република Румъния през р.Дунав, на северо-изток с ДГС “Никопол”, на изток – с ДГС “Свищов” и ДЛС “Болярка” – гр.В.Търново, на юг – с ДГС “Ловеч”, ДГС “Лесидрен” и ДГС “Луковит” и на запад с ДГС “Мездра”, ДГС “Враца” и ДГС “Оряхово”.