19.08.2015г.- Утвърдена със заповед цена за директна продажба на дърва за огрев за физически лица за 1пр.м3: 30,00лв /без ДДС/- за твърди широколистни, 20,00лв /без ДДС/- за меки широколистни и 13,00лв /без ДДС/- за иглолистни
Временни горски складове:
с.Петърница
с.Асеновци
с.Беглиж
с.Староселци
Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Плевен, ПК 5800
ул. Сан Стефано 37
Контакти тел.: 064 80 74 08
факс: 064 84 01 90
email: dlpleven@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн