Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 064 80 74 08
факс: 064 84 01 90
email: dlpleven@abv.bg
Адрес
гр. Плевен, ПК 5800
ул. Сан Стефано 37
Карта Вижте ДГС Плевен на по-голяма карта